ZAPISY:


  O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja do Przedszkola UMISIA rozpoczyna się 3 lutego. Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat. Kryteria przyjęcia dzieci 2 letnich:

  • komunikacja potrzeb fizjologicznych,
  • próba samodzielnego jedzenia

  Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać przez rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do przedszkola. O wynikach rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni./p>


  Opłaty:


  • w momencie podpisania umowy pobierana jest opłata czesnego na dwa miesiące z góry
  • czesne miesięczne wynosi 130 zł
  • drugie dziecko w placówce uMISIA otrzymuje 10% zniżki czesnego
  • dzienna stawka żywieniowa to 9zł
  • przedszkole honoruje kartę dużej rodziny
Pliki do pobrania:

Kwestionariusz