OPŁATY:


 

  O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja do Przedszkola UMISIA rozpoczyna się 1 kwietnia. Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2-5 lat. Kryteria przyjęcia dzieci 2 letnich:

  • komunikacja potrzeb fizjologicznych,
  • próba samodzielnego jedzenia

  Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać przez rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do przedszkola. O wynikach rekrutacji powiadomieni zostaniecie Państwo do 15 maja  Opłaty:


  • wpisowe 200zł (w cenę wliczona jest wyprawka na cały okres nauki: bloki, kredki, farby, fartuszek do malowania itp.)
  • czesne miesięczne to 350zł (w cenie zajęcia dodatkowe)
  • drugie dziecko w placówce uMISIA to koszt 300zł
  • dzienna stawka żywieniowa to 9zł (8.30 śniadanie, 11.00 pierwsze danie, 13.00 drugie danie, 14.30 podwieczorek), posiłki produkowane na miejscu, w przedszkolnej kuchni
Pliki do pobrania:

Kwestionariusz