RAMOWY ROZKŁAD DNIA SMERFY I MĄDRE SÓWKI


 

  6.30 - 8.30

 • Schodzenie się dzieci
 • Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka, jego zainteresowań
 • Zabawy inspirowane przez nauczyciela
 • Praca indywidualna z dzieckiem
 • Różnego rodzaju prace porządkowo- gospodarcze.
 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

 • 8.30- 9.00

 • Śniadanie, czynności higieniczne.
 • 9:00- 10:45

 • Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów dziennych w oparciu o podstawę programową MEN.
 • Realizacja różnego rodzaju programów edukacyjnych.
 • Przygotowanie do obiadu.

 • 10:45 - 11:00

 • Obiad ( zupa)

 • 11:00- 12:00

 • Wyjścia na spacer
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu

 • 12:00- 12:30

 • Czynności porządkowe i samoobsługowe
 • Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

 • 12:30- 12:50

 • Obiad ( drugie danie)

 • 12:50- 14:15

 • Realizacja różnego rodzaju projektów.

 • 14:15- 14:30

 • Podwieczorek

 • 14:30- 17:00

 • Realizacja zajęć dodatkowych
 • Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach. • RAMOWY ROZKŁAD DNIA TUPTUSIE I GUMISIE


   

   6:30- 8:30

  • Schodzenie się dzieci
  • Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka, jego zainteresowań
  • Zabawy inspirowane przez nauczyciela
  • Praca indywidualna z dzieckiem
  • Różnego rodzaju prace porządkowo- gospodarcze.
  • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
  • 8:30- 9:00

  • Śniadanie , zabiegi higieniczne
  • 9:00- 10:45

  • Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów dziennych w oparciu o podstawę programową MEN.
  • Realizacja różnego rodzaju programów edukacyjnych.
  • Przygotowanie do obiadu.
  • 10:45- 11:00

  • Obiad ( zupa)
  • 11:00- 12:00

  • Wyjścia na spacer
  • Gry i zabawy na świeżym powietrzu
  • 12:00- 12:30

  • Czynności porządkowe i samoobsługowe
  • Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
  • 12:30- 12:50

  • Obiad ( drugie danie)
  • 12:50- 14:15

  • Odpoczynek poobiedni, zajęcia wyciszające, relaksacyjne, bajko terapia i muzykoterapia.
  • 14:15- 14:30

  • Podwieczorek
  • 14:30- 17:00

  • Realizacja zajęć dodatkowych
  • Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
  • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach.