Trwa rekrutacja

Zapisy

Rekrutacja do Przedszkola rozpoczyna się 12 lutego, o przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.Pierwszeństwo mają zaś dzieciaki obecnie uczęszczające do naszego Przedszkola. Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 roku życia.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać przez rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do Przedszkola. O wynikach rekrutacji powiadomieni zostaniecie Państwo do 15 marca.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ

Opłaty

Brak opłaty wpisowej

Czesne w wysokości 100zł, w cenie czesnego zajęcia dodatkowe tj: rytmika, taniec, balet, Aikido, język angielski, język niemiecki, logopedia, Zuchy, programowanie (nie wszystkie zajęcia w każdej grupie wiekowej).

Opłaty za posiłki to 9 zł.

Ulgi na rodzeństwo uczęszczające do naszego Przedszkola.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.