PORADY NA PIERWSZE DNI


 • Wyjdźcie z domu na tyle wcześnie, by po drodze do przedszkola mieć czas na rozmowę i nie poganiać malucha w zdenerwowaniu.
 • Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż się dziecku rozebrać, pocałuj na do widzenia i wyjdź.
 • Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu. Jeżli zrobisz to choć raz, będzie widziało, że łzami można wszystko wymusić.
 • Płaczącemu brzdącowi powiedzcie, że teraz pocieszy go jego pani, ponieważ Wy spieszycie się do pracy, by równie szybko wrócić po niego przed końcem przedszkolnych zajęć
 • Wspomnijcie, że czekają na niego inne dzieci, które chcą się z nim pobawić i nowe zabawki.
 • Nie obiecuj: "jeżli pójdziesz do przedszkola, dostaniesz lalkę". Kiedy będziesz odbierać dziecko z przedszkola, możesz dać mu jakiś malutki prezencik, ale nie może to być forma przekupywania.
 • Pamiętajcie, że wszystkie dzieci, gdy tylko znajdą się w sali, włączają się w zajęcia, wspólne zabawy, posiłki, rysowanie, śpiewanie, spacery- dlatego nawet przez minutę nie pamiętają o smutku.
 • Kontroluj się, co mówisz. Zamiast: "już możemy wracać do domu, powiedz: teraz idziemy do domu". Niby to niewielka rónica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk, sugeruje, że przedszkole jest dla dziecka sytuacją przymusową - drugie nie.
 • Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, gdyż często powoduje to niepotrzebny stres.
 • Jeżli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, lepiej będzie kiedy odprowadzi je tato. Rozstania z tatą są często mniej bolesne.
 • Nawet najlepiej przygotowane do pójścia do przedszkola dzieci mogą mieć trudności adaptacyjne, przejawiające się większości przypadków płaczem, często niechęcią do jedzenia, czasami gorączką i wymiotami. Należy wtedy przyjrzeć się bacznie sobie, gdyż obawy i niepokoje członków rodziny, rodziców, dziadków i opiekunów mogą w sposób nieświadomy być przelane na dziecko i tym samym utrudnić proces adaptacji przedszkolnej.
 • Staraj się słuchać nauczycielki, ona wie jak pomóc Twojemu dziecku w tych pierwszych dniach. Jeżli choć niektóre z tych rad pomogą państwu w przekroczeniu progu naszego przedszkola, to będzie to nasz ogromny wspólny sukces.